Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

Onsdagen den 24 april klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det första kvartalet 2019. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CFO Peter Rosén presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen sker på svenska och går att följa på webben eller via telefon. Presentationen kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer.

  • Sverige +46851999383
  • Storbritannien +443333009269

Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.se

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Mer information:

Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95