Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018

Tisdagen den 5 februari klockan 07.30 publiceras Resurs bokslutskommuniké för 2018. Resurs CEO Kenneth Nilsson, CFO Peter Rosén och CIO Sebastian Green håller en presentation kl 09.00. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen hålls på IVA Wenströmsalen, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Kaffe och bulle serveras från kl 08.45. Anmäl ditt deltagande i förväg via nedan länk:

https://financialhearings.com/event/11658

Presentationen sker på svenska och går att följa på webben eller via telefon. Presentationen kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer.

Sverige +46856642707
Storbritannien +443333009264

Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

Svenska: https://tv.streamfabriken.com/sv-resurs-holding-q4-2018
Engelska: https://tv.streamfabriken.com/en-resurs-holding-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com.

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Mer information:

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95