Consumer Loans

Inom segmentet Consumer Loans erbjuder Resurs lån utan säkerhet till konsumenter som önskar finansiera exempelvis investeringar i hemmet, resor eller annan konsumtion.

Resurs hjälper även till med konsolidering av lån som konsumenten har hos andra banker i syfte att minska konsumentens månads- eller räntekostnader. I dagsläget har Resurs cirka 10 miljarder kronor i utestående konsumentlån.

Lånen varierar i belopp, räntesats, ansökningskrav och kreditkrav och -avgifter, och marknadsförs typiskt sett mot konsumenter genom olika marknadsföringskanaler, däribland riktad post och telemarketing, masskommunikation samt via låneförmedlare.

Resurs riktar sig primärt mot konsumenter vilka tidigare har använt Resurs retail finance-lösningar och som Resurs därmed har uppgifter om i sin interna databas rörande kreditanvändning och konsumtion, betalningsmönster och lånehistorik.