Consumer Loans

Consumer Loans erbjuder privatlån, det vill säga lån utan säkerhet till konsumenter.

Ett privatlån används vanligtvis för att finansiera större inköp, utöka befintliga lån eller för att finansiera allmän konsumtion. Consumer Loans erbjuder även konsolidering av lån som en konsument har hos andra banker i syfte att minska månads- och/eller räntekostnader.