Bolagsstyrningsrapporter

  Rapport
30 mars 2019 Bolagsstyrningsrapport 2019
19 mars 2019 Bolagsstyrningsrapport 2018
20 mars 2018 Bolagsstyrningsrapport 2017
5 april 2017 Bolagsstyrningsrapport 2016
4 april 2016 Bolagsstyrningsrapport 2015