Bildbank

Martin Bengtsson, Styrelsens ordförande
Martin Bengtsson, Styrelsens ordförande
Johanna Berlinde, Styrelseledamot
Johanna Berlinde, Styrelseledamot
Mariana Burenstam Linder, Styrelseledamot
Mariana Burenstam Linder, Styrelseledamot
Fredrik Carlsson, Styrelseledamot
Fredrik Carlsson, Styrelseledamot
Anders Dahlvig, Styrelseledamot
Anders Dahlvig, Styrelseledamot
Lars Nordstrand, Styrelseledamot
Lars Nordstrand, Styrelseledamot
Marita Odélius Engström, Styrelseledamot
Marita Odélius Engström, Styrelseledamot
Mikael Wintzell, Styrelseledamot
Mikael Wintzell, Styrelseledamot
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Jonas Olin, CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding
Jonas Olin, CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding
Eva Brike, HR Director
Eva Brike, HR Director
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank
Anette Konar Riple, Chief Marketing Officer
Anette Konar Riple, Chief Marketing Officer
Anna Naucler, Chief Commercial Officer och vice VD
Anna Naucler, Chief Commercial Officer och vice VD
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018