Bildbank

Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2020 – Alternativa nyckeltal och definitioner
Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2020 – Alternativa nyckeltal och definitioner
Martin Bengtsson, Styrelsens ordförande
Martin Bengtsson, Styrelsens ordförande
Johanna Berlinde, Styrelseledamot
Johanna Berlinde, Styrelseledamot
Fredrik Carlsson, Styrelseledamot
Fredrik Carlsson, Styrelseledamot
Susanne Ehnbåge, Styrelseledamot
Susanne Ehnbåge, Styrelseledamot
Marita Odélius Engström, Styrelseledamot
Marita Odélius Engström, Styrelseledamot
Lars Nordstrand, Styrelseledamot
Lars Nordstrand, Styrelseledamot
Kristina Patek, Styrelseledamot
Kristina Patek, Styrelseledamot
Mikael Wintzell, Styrelseledamot
Mikael Wintzell, Styrelseledamot
Nils Carlsson, VD och koncernchef
Nils Carlsson, VD och koncernchef
Jonas Olin, CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding
Jonas Olin, CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding
Eva Brike, HR Director
Eva Brike, HR Director
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank
Anette Konar Riple, Chief Marketing Officer
Anette Konar Riple, Chief Marketing Officer
Anna Nauclér, Chief Commercial Officer och vice VD för Resurs Bank
Anna Nauclér, Chief Commercial Officer och vice VD för Resurs Bank
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018