Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 i Resurs Holding AB (publ) äger rum onsdagen den 28 april 2021.  Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget. Förslag ska ha inkommit till bolaget senast den 10 mars 2021 genom e-post till lena.johansson@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Styrelsen, Att. Lena Johansson, Box 22209, 250 24 Helsingborg, Sverige.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska de inkomma senast den 28 februari 2021 antingen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg, Sverige.