Årsstämma 2020

Styrelsen har beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum. Det nya datumet för årsstämman kommer att tillkännages så snart som möjligt, och kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor före stämman.

Årsstämman kommer att äga rum senast den 30 juni 2020.