Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2020-11-30
2 Erik Selin 6 300 000 3,1% 3,1%   2020-11-30
3 Avanza Pension 5 884 513 2,9% 2,9% 0,04% 2020-11-30
4 Länsförsäkringar Fonder 5 470 427 2,7% 2,7%   2020-11-30
5 Handelsbanken Fonder 5 039 382 2,5% 2,5%   2020-10-31
6 Norges Bank 4 924 461 2,5% 2,5%   2020-11-30
7 Andra AP-fonden 4 712 160 2,4% 2,4%   2020-10-31
8 Swedbank Robur Fonder 4 203 119 2,1% 2,1% -1,52% 2020-11-30
9 Vanguard 4 032 965 2,0% 2,0%   2020-10-31
10 SEB Fonder 3 567 012 1,8% 1,8% 0,04% 2020-11-30
11 Nordnet Pensionsförsäkring 3 289 753 1,6% 1,6% -0,01% 2020-11-30
12 Dimensional Fund Advisors 3 176 333 1,6% 1,6%   2020-10-31
13 Catea Group AB 3 170 000 1,6% 1,6%   2020-11-30
14 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 107 449 1,6% 1,6%   2020-11-30
15 Tredje AP-fonden 2 186 224 1,1% 1,1% 1,09% 2020-11-30
Total top 15 116 949 354 58,5% 58,5% -0,36%  
Övriga 83 050 646 41,5% 41,5% 0,36%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.