Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2019-09-30
2 Swedbank Robur Fonder 17 263 680 8,6% 8,6% -0,20% 2019-09-30
3 AFA Försäkring 6 892 388 3,4% 3,4% 1,98% 2019-09-30
4 Handelsbanken Fonder 5 500 000 2,8% 2,8% 0,05% 2019-09-30
5 Norges Bank 4 366 093 2,2% 2,2%   2019-09-30
6 Andra AP-fonden 3 951 931 2,0% 2,0% -0,36% 2019-09-30
7 Avanza Pension 3 758 569 1,9% 1,9% -0,07% 2019-09-30
8 SEB Fonder 3 346 314 1,7% 1,7% 0,07% 2019-09-30
9 Vanguard 3 327 134 1,7% 1,7%   2019-08-31
10 Erik Selin 3 300 000 1,7% 1,7% 0,05% 2019-09-30
11 Catea Group AB 3 000 000 1,5% 1,5% 0,02% 2019-09-30
12 Dimensional Fund Advisors 2 888 565 1,4% 1,4%   2019-08-31
13 Nordnet Pensionsförsäkring 2 872 913 1,4% 1,4% -0,17% 2019-09-30
14 Länsförsäkringar Fonder 2 484 367 1,2% 1,2% -0,04% 2019-09-30
15 Carnegie Fonder 2 084 569 1,0% 1,0%   2019-09-30
Total top 15   122 922 079 61,5% 61,5% 1,33%  
Övriga   77 077 921 38,5% 38,5% -1,33%  
Totalt   200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.