Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 629 349 28,8% 28,8%   2018-07-31
2 Nordic Capital through companies 34 865 318 17,4% 17,4%   2018-07-31
3 Swedbank Robur Fonder 18 410 508 9,2% 9,2%   2018-07-31
4 Handelsbanken Fonder 5 500 000 2,8% 2,8%   2018-06-30
5 Andra AP-fonden 4 876 237 2,4% 2,4% -0,23% 2018-07-31
6 SEB Fonder 3 545 837 1,8% 1,8% 0,01% 2018-07-31
7 Vanguard 2 634 440 1,3% 1,3%   2018-06-30
8 Catea Group AB 2 400 000 1,2% 1,2%   2018-07-31
9 Avanza Pension 2 373 890 1,2% 1,2% -0,28% 2018-07-31
10 AFA Försäkring 2 320 388 1,2% 1,2%   2018-07-31
11 JP Morgan Asset Management 1 898 335 0,9% 0,9%   2018-06-30
12 Carnegie Fonder 1 629 569 0,8% 0,8%   2018-07-31
13 WisdomTree Asset Management Inc 1 487 599 0,7% 0,7% -0,01% 2018-07-31
14 Skandia Fonder 1 422 554 0,7% 0,7% 0,00% 2018-07-31
15 Norges Bank 1 326 037 0,7% 0,7% 0,00% 2018-07-31
Total top 15 142 320 061 71,2% 71,2% -0,50%  
Övriga 57 679 939 28,8% 28,8% 0,50%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.