Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2020-09-30
2 Swedbank Robur Fonder 7 548 131 3,8% 3,8% -0,28% 2020-09-30
3 Erik Selin 6 300 000 3,1% 3,1%   2020-09-30
4 Avanza Pension 5 764 816 2,9% 2,9% -0,06% 2020-09-30
5 Länsförsäkringar Fonder 5 542 514 2,8% 2,8% -0,04% 2020-09-30
6 Handelsbanken Fonder 5 342 712 2,7% 2,7% -0,45% 2020-09-30
7 Andra AP-fonden 5 246 916 2,6% 2,6% -0,11% 2020-09-30
8 Norges Bank 4 859 503 2,4% 2,4% 0,01% 2020-09-30
9 Vanguard 4 292 160 2,1% 2,1%   2020-08-31
10 SEB Fonder 3 519 134 1,8% 1,8%   2020-09-30
11 Nordnet Pensionsförsäkring 3 319 111 1,7% 1,7% -0,05% 2020-09-30
12 Dimensional Fund Advisors 3 174 294 1,6% 1,6%   2020-08-31
13 Catea Group AB 3 170 000 1,6% 1,6%   2020-09-30
14 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 035 844 1,5% 1,5% 0,08% 2020-09-30
15 Skandia Fonder 1 868 082 0,9% 0,9%   2020-09-30
Total top 15 120 868 773 60,4% 60,4% -0,89%  
Övriga 79 131 227 39,6% 39,6% 0,89%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.