Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2019-11-30
2 Swedbank Robur Fonder 17 035 468 8,5% 8,5%   2019-11-30
3 AFA Försäkring 6 788 388 3,4% 3,4%   2019-11-30
4 Erik Selin 5 700 000 2,9% 2,9% 0,05% 2019-11-30
5 Handelsbanken Fonder 5 500 000 2,8% 2,8%   2019-11-30
6 Norges Bank 4 491 093 2,2% 2,2% 0,06% 2019-11-30
7 Avanza Pension 4 054 440 2,0% 2,0% 0,40% 2019-11-30
8 SEB Fonder 3 990 694 2,0% 2,0% 0,07% 2019-11-30
9 Vanguard 3 766 571 1,9% 1,9%   2019-10-31
10 Andra AP-fonden 3 053 164 1,5% 1,5% -0,45% 2019-11-30
11 Catea Group AB 3 050 000 1,5% 1,5%   2019-11-30
12 Dimensional Fund Advisors 3 035 150 1,5% 1,5%   2019-10-31
13 Länsförsäkringar Fonder 3 019 710 1,5% 1,5%   2019-11-30
14 Nordnet Pensionsförsäkring 2 698 858 1,3% 1,3% -0,11% 2019-11-30
15 Carnegie Fonder 2 084 569 1,0% 1,0%   2019-11-30
Total top 15   126 153 661 63,1% 63,1% 0,02%  
Övriga   73 846 339 36,9% 36,9% -0,02%  
Totalt   200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.