Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2020-02-29
2 Swedbank Robur Fonder 12 069 654 6,0% 6,0% -0,80% 2020-02-29
3 XACT Fonder 6 456 066 3,2% 3,2%   2020-01-31
4 Erik Selin 5 700 000 2,8% 2,8%   2020-02-29
5 Avanza Pension 5 048 509 2,5% 2,5% 0,32% 2020-02-29
6 Länsförsäkringar Fonder 4 616 265 2,3% 2,3% 0,38% 2020-02-29
7 Norges Bank 4 616 093 2,3% 2,3% 0,00% 2020-02-29
8 Vanguard 4 034 786 2,0% 2,0%   2020-01-31
9 SEB Fonder 3 925 305 2,0% 2,0%   2020-02-29
10 Handelsbanken Fonder 3 750 000 1,9% 1,9% -0,32% 2020-02-29
11 AFA Försäkring 3 577 188 1,8% 1,8% -0,66% 2020-02-29
12 Catea Group AB 3 170 000 1,6% 1,6% 0,04% 2020-02-29
13 Dimensional Fund Advisors 3 089 373 1,5% 1,5%   2020-01-31
14 Nordnet Pensionsförsäkring 2 801 405 1,4% 1,4% 0,06% 2020-02-29
15 Skandia Fonder 1 890 827 0,9% 0,9%   2020-02-29
Total top 15 122 631 027 61,3% 61,3% -0,98%  
Övriga 77 368 973 38,7% 38,7% 0,98%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.