Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2019-12-31
2 Swedbank Robur Fonder 14 790 468 7,4% 7,4% -1,12% 2019-12-31
3 AFA Försäkring 6 755 088 3,4% 3,4% -0,02% 2019-12-31
4 XACT Fonder 6 446 134 3,2% 3,2% 2,52% 2019-12-31
5 Erik Selin 5 700 000 2,8% 2,8%   2019-12-31
6 Handelsbanken Fonder 5 500 000 2,8% 2,8%   2019-12-31
7 Norges Bank 4 411 489 2,2% 2,2% -0,04% 2019-12-31
8 Avanza Pension 4 114 613 2,1% 2,1% 0,03% 2019-12-31
9 SEB Fonder 3 906 700 2,0% 2,0%   2019-12-31
10 Vanguard 3 850 369 1,9% 1,9%   2019-11-30
11 Länsförsäkringar Fonder 3 670 147 1,8% 1,8% 0,33% 2019-12-31
12 Dimensional Fund Advisors 3 078 510 1,5% 1,5%   2019-11-30
13 Catea Group AB 3 050 000 1,5% 1,5%   2019-12-31
14 Nordnet Pensionsförsäkring 2 462 948 1,2% 1,2% -0,12% 2019-12-31
15 Skandia Fonder 1 890 827 0,9% 0,9%   2019-12-31
Total top 15   127 512 849 63,8% 63,8% 1,58%  
Övriga   72 487 151 36,2% 36,2% -1,58%  
Totalt   200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.