Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 629 349 28,8% 28,8%   2018-10-31
2 Nordic Capital through companies 34 865 318 17,4% 17,4%   2018-10-31
3 Swedbank Robur Fonder 16 654 591 8,3% 8,3% -0,29% 2018-10-31
4 Andra AP-fonden 4 876 237 2,4% 2,4%   2018-10-31
5 SEB Fonder 4 059 109 2,0% 2,0% 0,10% 2018-10-31
6 Handelsbanken Fonder 3 800 000 1,9% 1,9%   2018-09-30
7 Vanguard 2 764 620 1,4% 1,4%   2018-09-30
8 Catea Group AB 2 400 000 1,2% 1,2%   2018-10-31
9 Avanza Pension 2 347 689 1,2% 1,2% 0,04% 2018-10-31
10 AFA Försäkring 2 320 388 1,2% 1,2%   2018-10-31
11 JP Morgan Asset Management 1 895 791 0,9% 0,9%   2018-09-30
12 Carnegie Fonder 1 629 569 0,8% 0,8%   2018-10-31
13 Norges Bank 1 597 739 0,8% 0,8% 0,32% 2018-10-31
14 Dimensional Fund Advisors 1 515 122 0,8% 0,8%   2018-08-31
15 WisdomTree Asset Management Inc 1 428 981 0,7% 0,7% -0,01% 2018-10-16
Total top 15 139 784 503 69,9% 69,9% 0,17%  
Övriga 60 215 497 30,1% 30,1% -0,17%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.