Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2019-07-31
2 Swedbank Robur Fonder 17 654 591 8,8% 8,8%   2019-07-31
3 Handelsbanken Fonder 5 400 000 2,7% 2,7% 0,05% 2019-07-31
4 Andra AP-fonden 4 876 237 2,4% 2,4%   2019-07-31
5 Norges Bank 4 266 093 2,1% 2,1%   2019-07-31
6 SEB Fonder 3 705 616 1,9% 1,9% 0,20% 2019-07-31
7 Avanza Pension 3 582 056 1,8% 1,8% 0,09% 2019-07-31
8 Vanguard 3 301 811 1,7% 1,7%   2019-06-30
9 Nordnet Pensionsförsäkring 2 901 572 1,5% 1,5% 0,52% 2019-07-31
10 AFA Försäkring 2 856 488 1,4% 1,4% 0,03% 2019-07-31
11 Catea Group AB 2 850 000 1,4% 1,4% 0,13% 2019-07-31
12 Erik Selin 2 800 000 1,4% 1,4%   2019-07-31
13 Länsförsäkringar Fonder 2 777 648 1,4% 1,4%   2019-07-31
14 Dimensional Fund Advisors 2 757 029 1,4% 1,4%   2019-06-30
15 Carnegie Fonder 2 084 569 1,0% 1,0%   2019-07-31
Total top 15   119 699 266 59,8% 59,8% 1,01%  
Övriga   80 300 734 40,2% 40,2% -1,01%  
Totalt   200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.