Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 785 556 28,9% 28,9%   2019-01-31
2 Nordic Capital through companies 34 865 318 17,4% 17,4%   2019-01-31
3 Swedbank Robur Fonder 16 654 591 8,3% 8,3%   2019-01-31
4 Andra AP-fonden 4 876 237 2,4% 2,4%   2019-01-31
5 Handelsbanken Fonder 4 100 000 2,1% 2,1% 0,10% 2019-01-31
6 SEB Fonder 4 078 878 2,0% 2,0%   2019-01-31
7 Vanguard 2 804 709 1,4% 1,4%   2018-12-31
8 Catea Group AB 2 465 000 1,2% 1,2%   2019-01-31
9 Norges Bank 2 347 481 1,2% 1,2% 0,08% 2019-01-31
10 AFA Försäkring 2 320 388 1,2% 1,2%   2019-01-31
11 Avanza Pension 2 186 473 1,1% 1,1% 0,03% 2019-01-31
12 JP Morgan Asset Management 2 059 862 1,0% 1,0%   2018-12-31
13 Dimensional Fund Advisors 2 033 566 1,0% 1,0%   2018-12-31
14 Carnegie Fonder 1 629 569 0,8% 0,8%   2019-01-31
15 Länsförsäkringar Fonder 1 537 383 0,8% 0,8%   2019-01-31
Total top 15 141 745 011 70,9% 70,9% 0,21%  
Övriga 58 254 989 29,1% 29,1% -0,21%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.