Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9% 0,05% 2019-05-31
2 Nordic Capital through companies 19 865 318 9,9% 9,9%   2019-05-31
3 Swedbank Robur Fonder 16 654 591 8,3% 8,3%   2019-05-31
4 Andra AP-fonden 4 876 237 2,4% 2,4%   2019-05-31
5 Handelsbanken Fonder 4 500 000 2,2% 2,2% -0,30% 2019-05-31
6 Norges Bank 3 736 093 1,9% 1,9% 0,08% 2019-05-31
7 SEB Fonder 3 442 420 1,7% 1,7% -0,07% 2019-05-31
8 Avanza Pension 3 126 645 1,6% 1,6% 0,09% 2019-05-31
9 Vanguard 2 929 649 1,5% 1,5%   2019-04-30
10 Catea Group AB 2 600 000 1,3% 1,3% 0,05% 2019-05-31
11 Dimensional Fund Advisors 2 578 454 1,3% 1,3%   2019-04-30
12 AFA Försäkring 2 303 488 1,2% 1,2%   2019-05-31
13 Länsförsäkringar Fonder 2 277 648 1,1% 1,1% 0,05% 2019-05-31
14 TIAA - Teachers Advisors 2 195 623 1,1% 1,1%   2019-03-31
15 JP Morgan Asset Management 2 021 636 1,0% 1,0%   2019-04-30
Total top 15 130 993 358 65,5% 65,5% -0,07%  
Övriga 69 006 642 34,5% 34,5% 0,07%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.