Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 785 556 28,9% 28,9%   2019-03-31
2 Nordic Capital through companies 19 865 318 9,9% 9,9% -7,50% 2019-03-31
3 Swedbank Robur Fonder 16 654 591 8,3% 8,3%   2019-03-31
4 Handelsbanken Fonder 5 100 000 2,5% 2,5% 0,50% 2019-03-31
5 Andra AP-fonden 4 876 237 2,4% 2,4%   2019-03-31
6 Norges Bank 3 986 093 2,0% 2,0% 1,02% 2019-03-31
7 SEB Fonder 3 835 792 1,9% 1,9% -0,15% 2019-03-31
8 Vanguard 2 846 017 1,4% 1,4%   2019-02-28
9 Erik Selin 2 700 000 1,4% 1,4% 0,75% 2019-03-31
10 Avanza Pension 2 572 102 1,3% 1,3% 0,20% 2019-03-31
11 Catea Group AB 2 500 000 1,2% 1,2% 0,02% 2019-03-31
12 Dimensional Fund Advisors 2 348 916 1,2% 1,2%   2019-02-28
13 AFA Försäkring 2 303 488 1,2% 1,2%   2019-03-31
14 TIAA - Teachers Advisors 2 119 913 1,1% 1,1%   2019-01-31
15 JP Morgan Asset Management 2 099 890 1,0% 1,0%   2019-02-28
Total top 15 131 593 913 65,8% 65,8% -5,16%  
Övriga 68 406 087 34,2% 34,2% 5,16%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.