Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 629 349 28,8% 28,8%   2018-09-30
2 Nordic Capital through companies 34 865 318 17,4% 17,4%   2018-09-30
3 Swedbank Robur Fonder 17 227 660 8,6% 8,6% -0,39% 2018-09-30
4 Andra AP-fonden 4 876 237 2,4% 2,4%   2018-09-30
5 SEB Fonder 3 850 756 1,9% 1,9% 0,05% 2018-09-30
6 Handelsbanken Fonder 3 800 000 1,9% 1,9%   2018-09-30
7 Vanguard 2 716 158 1,4% 1,4%   2018-08-31
8 Catea Group AB 2 400 000 1,2% 1,2%   2018-09-30
9 AFA Försäkring 2 320 388 1,2% 1,2%   2018-09-30
10 Avanza Pension 2 276 046 1,1% 1,1% 0,04% 2018-09-30
11 JP Morgan Asset Management 1 895 791 0,9% 0,9%   2018-08-31
12 Dimensional Fund Advisors 1 645 253 0,8% 0,8% 0,10% 2018-09-30
13 Carnegie Fonder 1 629 569 0,8% 0,8%   2018-09-30
14 WisdomTree Asset Management Inc 1 443 831 0,7% 0,7% 0,00% 2018-09-28
15 Skandia Fonder 1 340 867 0,7% 0,7% -0,04% 2018-09-30
Total top 15 139 917 223 70,0% 70,0% -0,25%  
Övriga 60 082 777 30,0% 30,0% 0,25%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.