Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2020-05-31
2 Handelsbanken Fonder 10 596 927 5,3% 5,3%   2020-04-30
3 Swedbank Robur Fonder 8 890 468 4,4% 4,4%   2020-05-31
4 Erik Selin 6 300 000 3,1% 3,1% 0,20% 2020-05-31
5 Avanza Pension 5 839 109 2,9% 2,9% -0,19% 2020-05-31
6 Länsförsäkringar Fonder 5 074 443 2,5% 2,5% -0,16% 2020-05-31
7 Vanguard 4 392 859 2,2% 2,2%   2020-04-30
8 Norges Bank 4 174 587 2,1% 2,1% 0,18% 2020-05-31
9 Andra AP-fonden 3 921 916 2,0% 2,0% 1,09% 2020-05-31
10 SEB Fonder 3 445 315 1,7% 1,7%   2020-05-31
11 Nordnet Pensionsförsäkring 3 295 212 1,6% 1,6% 0,08% 2020-05-31
12 Dimensional Fund Advisors 3 194 834 1,6% 1,6%   2020-04-30
13 Catea Group AB 3 170 000 1,6% 1,6%   2020-05-31
14 Skandia Fonder 1 868 082 0,9% 0,9%   2020-05-31
15 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 812 382 0,9% 0,9% -0,01% 2020-05-31
Total top 15 123 861 690 61,9% 61,9% 1,20%  
Övriga 76 138 310 38,1% 38,1% -1,20%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.