Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 629 349 28,8% 28,8%   2018-06-30
2 Nordic Capital through companies 34 865 318 17,4% 17,4%   2018-06-30
3 Swedbank Robur Fonder 18 410 508 9,2% 9,2%   2018-06-30
4 Handelsbanken Fonder 5 500 000 2,8% 2,8%   2018-06-30
5 Andra AP-fonden 5 326 237 2,7% 2,7%   2018-06-30
6 SEB Fonder 3 535 837 1,8% 1,8% 0,01% 2018-06-30
7 Avanza Pension 2 924 756 1,5% 1,5% -0,05% 2018-06-30
8 Catea Group AB 2 400 000 1,2% 1,2%   2018-06-30
9 AFA Försäkring 2 320 388 1,2% 1,2% -0,22% 2018-06-30
10 Vanguard 2 216 080 1,1% 1,1%   2018-05-31
11 JP Morgan Asset Management 1 898 335 0,9% 0,9%   2018-05-31
12 Carnegie Fonder 1 629 569 0,8% 0,8%   2018-06-30
13 WisdomTree Asset Management Inc 1 509 735 0,8% 0,8% -0,12% 2018-06-29
14 Skandia Fonder 1 414 594 0,7% 0,7% 0,04% 2018-06-30
15 Norges Bank 1 329 860 0,7% 0,7% -0,01% 2018-06-30
Total top 15 142 910 566 71,5% 71,5% -0,33%  
Övriga 57 089 434 28,5% 28,5% 0,33%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.