Affärssegment

Resurs Holding har delat sin verksamhet i tre affärssegment – Payment Solutions, Consumer Loans samt Insurance – utifrån de produkter och tjänster som erbjuds.

De tre segmenten är varierande till sin karaktär. Payment Solutions erbjuder säljstödjande finansierings-, betal- och lojalitetslöningar till detaljhandeln samt kreditkort till allmänheten. Consumer Loans huvudsakliga inriktning är utlåning till konsumenter. Insurance innefattar det helägda dotterbolaget Solid Försäkring, verksamt inom konsumentförsäkringar.

Utöver dessa tre primära segment och produktkategorier, erbjuder Resurs även factoring (fakturabelåning) och inlåningsprodukter. Inom factoring tillhandahåller Resurs finansiering till små och medelstora bolag som syftar till att förbättra deras likviditet. För att tillhandahålla tjänsten förvärvar Resurs bolagens kundfakturor så att de får tillgång till omedelbar likviditet, vilket kan bidra till att reducera deras exponering mot befintlig kreditrisk samt förbättra deras kassaflöde.