Affärsmodell och strategi

Resurs är en ledande leverantör av produkter inom betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter i Norden. Avgörande för strategin är att vårda en god konsumentupplevelse och behålla en hög innovationsgrad. Resurs strävar efter att, med lönsam tillväxt, alltid ha nöjdast retail finance-partners, kunder och anställda.

Affärsmodell

Kärnan i Resurs affärsmodell är de retail finance-lösningar som erbjuds retail finance-partners i detaljhandeln. Genom attraktiva finansieringslösningar både i butik och i e-handel förstärks lojaliteten och återköpsfrekvensen ökar. Undersökningar visar att de detaljhandelskedjor som ingår i Resurs partnernätverk, och därmed tillämpar Resurs betallösningar, har en betydligt högre försäljningstillväxt än handeln i genomsnitt. Därutöver skapas värde för konsumenten genom ökad köpkraft och möjligheter till flexibla återbetalningsalternativ.

Efter 40 års verksamhet har Resurs skapat en ledande ställning på den nordiska marknaden för konsumentkrediter. En stor kunddatabas ger möjlighet till korsförsäljning av övriga erbjudanden så som kreditkort, privatlån och försäkringar. Resurs finansiering består till stor del av kundinlåning och eget kapital, och håller på att breddas genom olika aktiviteter på finansmarknaden.

Affärsmodellen står på tre ben: Payment Solutions, som innefattar retail finance och credit cards, Consumer Loans samt Insurance. Det finns omfattande synergier mellan de tre affärssegmenten, främst genom riktade erbjudanden till de konsumenter som finns i Resurs databas.

Resurs är ett tjänste- och serviceföretag där motiverade medarbetare är en nyckelfaktor. Deras insatser och engagemang är grunden för det dagliga arbetet och gör att affärsmodellen kan fortsätta utvecklas. Den här strukturen är Resurs operationella excellens och basen för det strategiska arbetet. Resurs arbetar inom ramen för fem strategiska fokusområden vilka framgångsrikt driver affärsmodellen.

De fem fokusområdena är:

Utveckling av retail finance-partners

Det ligger i både Resurs och koncernens retail finance-partners intresse att samarbetet utvecklas kontinuerligt. Resurs lyssnar noga på olika retail finance-partners behov, skräddarsyr affären för varje partners önskemål och utvecklar den tillsammans. På så sätt främjar verksamheterna varandra och vilket också skapar lojala kundförhållanden. Resurs skapar värde för handlaren genom att driva försäljning och stöttar handlaren oavsett var handeln sker, fysiskt eller e-handel. Exempel på detta är den digitala ansökan för fysiska butiker, lojalitetsapplikationen Loyo som retail finance-partner

s kan ansluta sina egna lojalitetsprogram till samt det kontinuerliga arbetet med att utveckla check-out lösning för e-handel.Resurs har god kunskap om detaljhandel jämfört med andra traditionella banker och finansbolag då Resurs är grundat av detaljhandlare.

Konsumentupplevelse

En positiv konsumentupplevelse genom hela värdekedjan är helt avgörande för Resurs affärsmodell. Det ska vara enkelt att göra en betalning, enkelt att välja betalningsform och enkelt att ha kontakt med Resurs.

Upplevelsen av flexibla villkor med en hög servicegrad ger inte bara återkommande kunder, utan även fler kunder genom att de rekommenderar Resurs lösningar i sin omgivning. Resurs strävar dessutom efter att fortsätta digitalisera alla kundprocesser utan att ge avkall på det kund- och partneranpassade erbjudandet.

Innovation

Resurs är och ska vara en innovativ koncern. Det gäller både finansiella produkter och den tekniska infrastrukturen för kunder, retail finance-partners och interna processer. Innovationen är nära knuten till partnerskapsutvecklingen. Resurs eget kreditkort Supreme Card, inlåningsmöjligheter och tillägg till reseförsäkringar, är exempel på framgångsrika historiska innovationer.

Betalappen för mobiler, Loyo Pay, färdigställdes under 2016 och är i dag redo att implementeras i handeln som en av de första betalapplikationerna på den nordiska marknaden.

Korsförsäljning

Resurs har i dag 2,5 miljoner aktiva kunder i Norden och huvuddelen av dessa kommer från retail finance. Det är i huvudsak denna kundbas som är föremål för erbjudandet av fler produkter och tjänster.

I databasen finns information om kundernas kreditanvändning, betalningsmönster och kredithistorik, vilket underlättar bedömningen av såväl potentiellt intresse för olika produkter och tjänster som risknivå. Den positiva upplevelsen i det befintliga kundförhållandet är dock avgörande för att Resurs framgångsrikt ska kunna följa upp med korsförsäljning.

Nordiskt fokus

Resurs arbetar på marknaderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. Flera nordiska förvärv har genomförts, bland andra Dan-Aktiv, Finaref, Ellos kreditportföljer och norska yA Bank.

Resurs har lång erfarenhet av marknaderna, företaget fanns på marknaderna även innan förvärven, och har en god kännedom om konsumenternas kreditbeteenden. Den nordiska marknaden är attraktiv eftersom den är stor och i fortsatt tillväxt. Därför fokuserar Resurs på Norden för fortsatt organisk tillväxt.