Styrelse

Styrelseledamöternas aktieinnehav i Resurs Holding AB anges per den 31 december 2016. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Jan-Samuelson-Resurs-Holding

​Jan Samuelson

Styrelseordförande sedan 2012.

Ordförande i Audit Committee och Remuneration Committee samt ledamot i valberedningen.

Född: 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom. Tidigare Senior Partner på Accent Equity och Senior Vice President, EF Education.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Saltå Kvarn AB och styrelseledamot i Sdiptech AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav):
238 369 aktier. Per den 17 november, 2017.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Martin-Bengtsson-Resurs-Holding

​Martin Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2012.

Medlem i Audit Committee.

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag och landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark. För närvarande Investment Manager på Waldir AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Waldir AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav):

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Mariana-Burenstam-Linder-Resurs-Holding

​Mariana Burenstam Linder

Styrelseledamot sedan 2015.

Medlem i Corporate Governance Committee.

Född: 1957.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare VD för Nordic Management AB, ABB Financial Consulting och Ainax AB. Medlem i executive committee i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och grundare av Burenstam & Partners AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Sverige-Amerika-stiftelsen. Styrelseledamot i Investmentaktiebolaget Latour och BTS Group AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 31 407 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Fredrik-Carlsson-Resurs-Holding

​Fredrik Carlsson

Styrelseledamot sedan 2012.

Medlem i Remuneration Committee.

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden och vice President (VP) för Bank of America/Merrill Lynch.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Novobis AB och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 138 254 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Anders-Dahlvig-Resurs-Holding

​Anders Dahlvig

Styrelseledamot sedan 2012.

Född: 1957.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi. Filosofie magisterexamen i Ekonomi. Tidigare VD och koncernchef för IKEA.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Inter Ikea Holding BV. Styrelseledamot i H&M Hennes&Mauritz AB, Axel Johnson Aktiebolag, Oriflame AG, Kingfisher Ltd, Pret a Manger Ltd och Dunkers stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 108 202 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Christian-Frick-Resurs-Holding

​Christian Frick

Styrelseledamot sedan 2012.

Medlem i Audit Committee och Remuneration Committee.

Född: 1976.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom. För närvarande partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder sedan 2003.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Nordnet AB, Nordnet Bank AB, NNB Intressenter AB, Cameron Intressenter AB, Itiviti Group Holding AB och Itiviti AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav):

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Lars-Nordstrand-Resurs-Holding

​Lars Nordstrand

Styrelseledamot sedan 2012.

Ordförande i Corporate Governance Committee.

Född: 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fil kand i humaniora samt civilekonom. VD i Moderna Försäkringar och vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag: VD och styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB. Styrelseordförande i Anticimex Försäkringar AB. Styrelseledamot i Modernac S.A Luxembourg. Styrelsesuppleant i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 64 994 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Marita-Odelius-Engstrom-Resurs-Holding

​Marita Odélius Engström

Styrelseledamot sedan 2015.

Medlem i Corporate Governance Committee.

Född: 1961.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad revisor. Tidigare CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Fora AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 23 407 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.