Finansiella rapporter

Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2017

1 januari—31 mars 2017*. Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 21 713 MSEK. Rörelsens intäkter totalt ökade med 11% till 748 MSEK.Läs mer