Pressmeddelanden

Oktober 2017

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det tredje kvartalet 2017

Tisdagen den 31 oktober klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det tredje kvartalet 2017. Resurs CEO Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén håller en presentation kl 09.00. Efter presentationen följer en ...Läs mer

September 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Resurs

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2017 klockan 10.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.Läs mer

Inbjudan till Resurs Holdings första kapitalmarknadsdag

Resurs Holding har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 27 november 2017. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge ytterligare inblick i ...Läs mer

Resurs Holdings valberedning utsedd

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear S...Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor på den...Läs mer

Stärkt kapitalposition som en följd av att Resurs Bank fått godkännande från Finansinspektionen

Finansinspektionen har beslutat att ge Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank tillstånd att vid beräkning av kapitalkrav för valutarisk få undanta poster i utländsk valuta som redan har avräknats från ...Läs mer

Resurs Holdings styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå extra utdelning och återköpsbemyndigande

Resurs Holdings styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma vilken beräknas att hållas under oktober 2017. Till den extra bolagsstämman avser styrelsen lägga fram förslag...Läs mer

Förändring i Resurs Holdings ledningsgrupp

För att fortsätta den fantastiska tillväxten och ytterligare lyfta affären rekryterar Resurskoncernen nu en Chief Commercial Officer som kommer att ta ett övergripande operativt ansvar för affärsverksamheten. Person...Läs mer

Augusti 2017

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller...Läs mer

Delårsrapport Resurs Holding januari – juni 2017

1 april - 30 juni 2017* Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 22 311 MSEK Rörelsens intäkter ökade med 8% till 766 MSEK Rörelseresultatet ökade med 10% till 340 MSEK Resultat per aktie ökade med 10% ...Läs mer

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det andra kvartalet 2017

Tisdagen den 8 augusti klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det andra kvartalet 2017. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CEO Kenneth Nilsson och CFO Peter Ros...Läs mer

Juni 2017

Digital SMS-ansökan – enkelt och smidigt när konsumenten själv söker kredit i butik genom Resurs Bank

Resurs Bank förenklar kreditköp för konsumenter och handlare. Med mobil ansökan blir det effektivt och privat. Konsumenten sänder ett SMS, fyller i en snabb ansökan och signerar med BankID. Besked om kr...Läs mer

Save the date för Resurs Holdings första kapitalmarknadsdag

Resurs Holding bjuder in analytiker, investerare och media till företagets första kapitalmarknadsdag som kommer att hållas i Stockholm måndagen den 27 november 2017.Läs mer

Maj 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor på den nordiska...Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 3-åriga icke säkerställda SEK obligationer...Läs mer

Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2017

1 januari—31 mars 2017*. Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 21 713 MSEK. Rörelsens intäkter totalt ökade med 11% till 748 MSEK.Läs mer

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det första kvartalet 2017

Den 9 maj klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det första kvartalet 2017. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CFO Peter Rosén presenterar rapporten. Efter prese...Läs mer

April 2017

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2017

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.Läs mer

Resurs Holding publicerar årsredovisning 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Resurs Holding AB (publ) för 2016.Läs mer

Mars 2017

Resurs Bank lanserar Loyo Pay – första appen för mobila betalningar som fungerar både i butik och på nätet

Resurs Bank vann utmärkelsen ”Årets Bankapp” 2015 med Loyo. I november 2016 släpptes beta-versionen av Loyo Pay och nu ökar banken kundnyttan ytterligare genom att lansera tjänsten fullt ut. Med lanserin...Läs mer

Kallelse till Årsstämma i Resurs

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredag den 28 april 2017 klockan 13.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.Läs mer

yA Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Resurs Bank-koncernen, helägt av Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor på den norska marknaden....Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Valberedningen i Resurs Holding AB har beslutat föreslå årsstämman 2017 att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, vilket innebär en minskning med en ledamot eftersom David Samuelson har avböjt omval. V...Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor på den nordiska...Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Carnegie och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 4-åriga icke säkerställda SEK obligationer...Läs mer

Februari 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor på den nordiska...Läs mer

Bokslutskommuniké januari—december 2016

1 oktober—31 december 2016* Utlåning till allmänheten ökade med 17% till 21 204 MSEK, en ökning med 3% jämfört med Q3 2016 Rörelsens intäkter ökade med 7% exklusive den nu avvecklade reseförsäkringsverksamheten, totalt ökade...Läs mer

Januari 2017

Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2016

Resurs kommer att publicera sin bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2016 tisdagen den 7 februari  2017 kl 08:00 svensk tid. Resurs VD Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén håller en prese...Läs mer

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat efterställda Tier 2 obligationerom 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett mycket...Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Carnegie och Nordea i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer inom sitt befintliga...Läs mer