Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2016

En väl fungerande bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla vårt förtroende på marknaden och skapa mervärde för våra intressenter.Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

En väl fungerande bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla vårt förtroende på marknaden och skapa mervärde för våra intressenter.Läs mer