Resurs långsiktiga engagemang

Resurs långsiktiga engagemang

Under året har Resurs fortsatt arbetet med att bygga upp en hållbar verksamhet som vilar på en gemensam grund av sunda värderingar, som alla anställda och kunder kan identifiera sig med. I linje med detta har många initiativ tagits i samhällsfrågor som de anställda brinner för, som stöd för lokal ungdomsidrott och insamling till Cancerfonden.

Resurs har under flera år arbetat med fyra övergripande värderingar som återspeglar en tydlig och värdeskapande gemensam grund för hur alla medarbetare bör agera, såväl internt som externt. Dessa värderingar, som förkortas DO IT, är idag en naturlig del av alla medarbetares vardag. De fyra ledord som genomsyrar koncernens alla avdelningar är Driven, Open, Innovative och Trustworthy. Syftet är att med ledorden i åtanke, bygga och behålla långvariga relationer med kunder, retail finance-­partners, leverantörer, medarbetare, styrelse och ägare. Hela koncernen har dessutom en uppförandekod, samt ett visslarsystem för att möjliggöra anmälan av eventuella oegentligheter eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Ett av målen för 2017 är att utarbeta en hållbarhetsrapport för koncernen som presenteras i nästa årsredovisning. Rapporten kommer innehålla upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för förståelse av bolagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av bolagets verksamhet. Rapporten kommer ta upp frågor som miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättig­heter samt anti-korruption.

Kundens förtroende är allt

Nöjda kunder och retail finance-partners är en förutsättning för att framgångsrikt fortsätta utvecklas som bolag, vilket sker genom att kontinuerligt arbeta med att förtjäna kundernas förtroende.

Resurs verkar till stor del inom bank­verksamhet och in- och utlåning till konsumenter spelar en central roll. Det finns mycket lagar och regler som styr hur bolaget ska bedriva sin verksamhet och utöver dessa finns en mängd interna regler att förhålla sig till, exempelvis bolagets kreditpolicy. De grundläggande principerna i kreditpolicyn är att alltid se till att kunderna förstår de ekonomiska konsekvenserna av en ingången kredit, genom att ge öppen och tydlig information. Dessutom ger banken endast kredit om kunden, på goda grunder, kan förväntas fullgöra sina åtaganden.

Eftersom Resurs är verksam i en förtroendebransch, är det mycket viktigt att alltid agera ansvarsfullt och följa de lagar, förordningar och föreskrifter som utfärdats av myndigheter. En viktig del i detta är att inga kunder ska diskrimineras på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, sexuell läggning eller dylikt, vilket återspeglas i Resurs etiska kod.

Långsiktigt miljöansvar

Resurs följer alla tillämpliga lagar och regler avseende miljön. Miljöresurser används på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt och koncernen strävar konstant efter att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart vis, genom exempelvis förbättrad effektivitet eller investeringar i hållbara produkter och tjänster. Ett aktivt miljöarbete är för Resurs en naturlig väg att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i samhället. Genom arbete med digitalisering av processer och tjänster minskar pappersanvändningen bland annat genom digital ansökan i fysiska butiker.

Stödjer föreningsliv och ungdomsidrott

Folkhälsa och ett aktivt lokalt föreningsliv är två samhällsfrågor som Resurs brinner för. Idag görs flera åtaganden för att stödja föreningsidrott på lokal nivå där Resurs har en förankring. Bolaget har bland annat ett huvudsponsoravtal med fotbollsklubben Helsingsborgs IF (HIF), som gäller sedan 2009. Dessutom finns ett uppskattat samarbete med HIF Akademi för att få ungdomsidrotten att växa i Helsingborg. Liknande samarbeten finns upprättade med fotbollsklubben Eskilsminne IF, ishockeyklubbarna Rögle BK och Helsingsborgs HC, handbollsklubben OV Helsingborg, innebandyklubben FC Helsingborg samt Ängelholms fotbollsförening ÄFF.

Från 2017 går Resurs Bank in som guldpartner i Eskilsminnes sociala arbete ”Hela Helsingborg” som jobbar för att motverka utanförskap bland barn och unga. Detta ska uppnås genom att aktivt arbeta för att ge barn och unga sunda värderingar, samt ge dem möjligheten att delta i ett stort utbud av aktiviteter.

Insamling till cancerforskning

Varje år får 8 000 svenska kvinnor beskedet att de har bröstcancer och antalet diagnoser ökar. Tack vare framgångsrik forskning överlever dock allt fler. Cancer­fondens Rosa Bandet-kampanj är den enskilt största finansiären av svensk bröstcancerforskning. 2007 skapade Resurs betal- och kreditkortet Supreme Card Woman, där kortkunderna har blivit en betydande sponsor av Cancerfondens Rosa Bandet-­kampanj. För varje köp som Supreme Card Woman-kunderna gör, doneras en krona till kampen mot bröstcancer. Sedan starten har Resurs bidragit med åtta miljoner kronor till cancerforskningen.

Resurs är sedan 2013 även sponsor till det nordiska välgörenhetsprojektet Team Rynkeby, där organiserade cykellag gemensamt cyklar ned till Paris för att se avslutningen av Tour de France. Uppgiften som sponsor eller enskild cykel deltagare är att samla in pengar till Barncancerfonden. Förutom sponsorskapet har Resurs varje år haft med en cyklande deltagare till Paris. Tillsammans med Supreme Cards kunder har ansenliga summor skänkts till Radiohjälpens projekt, bland annat till katastrofhjälpen i Nepal samt människor på flykt.

Aron Andersson – äventyrare och värderingsambassadör

När Aron var nio år opererades han på grund av cancer och hamnade därefter i rullstol. Då tog Aron beslutet som han lever efter än idag – att aldrig låta några hinder stoppa honom från att göra det han vill. Aron Anderson är idag professionell äventyrare och högst engagerad i Barncancerfondens verksamhet, bland annat som föreläsare och genom att samla in pengar till forskningen genom sina äventyr och idrottsevent. I hans senaste stora äventyr Pole of Hope, skidade Aron som första person i rullstol, drygt 600 km från kontinentkanten på Antarktis in till Sydpolen.

Tillsammans med Barncancerfonden och retail finance-partners har Aron samlat in miljontals kronor till livsviktig cancerforskning. Resurs är mycket stolt över samarbetet med Aron Andersson. Aron förstärker dessutom meningen med de värderingar som är centrala för bolaget – Driven, Open, Innovative och Trustworthy.