Huvudkontor Resurs Holding

Resurs i korthet

Resurskoncernen, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter.

Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden.

Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Den 29 april 2016 börsintroducerades Resurskoncernen som Resurs Holding, på Nasdaq Stockholm.

Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2015 uppgick antalet anställda till cirka 700 personer och låneportföljen till 18 miljarder kronor.