Media

Det är vår policy att förse media och andra intresserade med tydlig och aktuell information för att förbättra förståelsen av den nuvarande och förväntade utvecklingen av Resurskoncernen.

Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Anette-Konar-Riple

Anette Konar Riple

Chief Marketing Officer
Telefon: +46 707 126 351