Koncernledning

Koncerledningens aktieinnehav i Resurs Holding AB anges per den 31 december 2016. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Kenneth-Nilsson-Resurs-Holding

​Kenneth Nilsson

CEO och koncernchef sedan 2012.

Född: 1962.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och marknadsföringsstudier, Tidigare VD för Solid Försäkringsaktiebolag.

Andra pågående uppdrag: CEO för Resurs Bank.

Innehav i Resurs Holding AB: 478 474 aktier. 1 500 000 teckningsoptioner.

Eva-Brike-Resurs-Holding

Eva Brike

HR Director sedan 2017.

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i Personal och Arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet. Tidigare Senior Vice President Human Resources på Rosti Group och HR Director på Air Liquide Norden, BRIO Group och Ericsson Mobile Platforms

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dacke Industri AB och Dacke Industri Holding AB

Innehav i Resurs Holding AB: 250 000 teckningsoptioner.

Henrik-Eklund-Resurs-Holding

​Henrik Eklund

Chief Operating Officer sedan 2015.

Född: 1974.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen, Lunds universitet samt Civilekonomexamen, Lunds universitet. Tidigare Sales and Marketing Manager och COO på CDON AB. Anställd på Resurs sedan 2006, bl a som CIO. (publ).

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Resurs Holding AB: 52 841 aktier. 250 000 teckningsoptioner.

Erik-Frick-Resurs-Holding

​Erik Frick

Chief Strategic Officer sedan 2012.

Född: 1982.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi, Växjö universitet och civilekonomexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare Head of Group CRM and Project management på CDON Group samt Sales Manager på CDON AB.

Andra pågående uppdrag:
Styrelsesuppleant i Resurs Norden AB.

Innehav i Resurs Holding AB: 75 485 aktier. 250 000 teckningsoptioner.

Anette-Konar-Riple

Anette Konar Riple

Chief Marketing Officer sedan 2017

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen, Lunds universitet samt Master of International Relations, SAIS Johns Hopkins University. Tidigare Affärsområdeschef och Marknadsdirektör på Euroflorist, Brand Manager på Procter & Gamble och PR-konsult på Kreab.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 90 000 teckningsoptioner

Peter-Rosen-Resurs-Holding

​Peter Rosén

CFO och vice VD sedan 2015 samt Head of IR sedan 2017.

Född: 1968.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen, Lunds Universitet. Tidigare CFO Flügger gruppen och CFO Leaf (idag Cloetta) Skandinavien.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i yA Bank AS.

Innehav i Resurs Holding AB: 48 358 aktier. 750 000 teckningsoptioner.