Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Övriga
8 augusti 2017 Delårsrapport januari - juni 2017
9 maj 2017 Delårsrapport januari - mars 2017
5 april 2017 Årsredovisning 2016
7 februari 2017 Bokslutskommuniké januari - december 2016
8 november 2016 Delårsrapport januari - september 2016
9 augusti 2016 Delårsrapport januari - juni 2016
10 maj 2016 Delårsrapport januari - mars 2016
4 april 2016 Årsredovisning 2015
17 februari 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2015
25 november 2015 Delårsrapport januari - september 2015
16 juni 2015 Årsredovisning 2014