Finansiella mål

Koncernens finansiella mål på medellång sikt inkluderar:

  • En årlig tillväxt på låneportföljen på cirka 10 procent.
  • En NBI-marginal exkl. Insurance i linje med senaste årens nivåer. (c. 13 %-15 % under 2013-2015)
  • En kreditförlustnivå i linje med de senaste årens nivåer. (c. 2 %-3 % under 2013-2015)
  • Förbättra kostnads/intäktsrelationen för Resurs Bank till cirka 40 procent.
  • En kärnprimärkapitalrelation som överstiger 12,5 procent och en total kapitalrelation som överstiger 14,5 procent.
  • Nå en avkastning på eget kapital (RoTE) om cirka 30 procent, givet 12,5 procent kärnprimärkapitalrelation.
  • Dela ut minst 50 procent av årets nettoresultat till aktieägarna.