Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 162 759 28,6% 28,6%   2017-07-31
2 Nordic Capital genom bolag 52 365 318 26,2% 26,2%   2017-07-31
3 Swedbank Robur Fonder 18 686 203 9,3% 9,3%   2017-07-31
4 Andra AP-Fonden 6 411 547 3,2% 3,2%   2017-07-31
5 Handelsbanken Fonder 4 634 736 2,3% 2,3% -0,40% 2017-07-31
6 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 281 581 1,6% 1,6% 0,02% 2017-07-31
7 AFA Försäkring 3 152 488 1,6% 1,6%   2017-07-31
8 Didner & Gerge Fonder 2 807 289 1,4% 1,4%   2017-07-31
9 Avanza Pension 2 791 239 1,4% 1,4% 0,03% 2017-07-31
10 Catea Group AB 2 230 000 1,1% 1,1% 0,01% 2017-07-31
11 Skandia Fonder 2 115 978 1,1% 1,1%   2017-07-31
12 Vanguard 1 946 879 1,0% 1,0%   2017-06-30
13 Norges Bank 1 855 992 0,9% 0,9% 0,11% 2017-07-31
14 JP Morgan Asset Management 1 791 975 0,9% 0,9%   2017-06-30
15 SEB Fonder inkl. Lux 1 675 000 0,8% 0,8%   2017-07-31
Total top 15   162 908 984 81,5% 81,5% -0,23%  
Övriga   37 091 016 18,5% 18,5% 0,23%  
Totalt   200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%