Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 162 759 28,6% 28,6%   2018-02-28
2 Nordic Capital through companies 34 865 318 17,4% 17,4% -8,75% 2018-02-28
3 Swedbank Robur Fonder 18 410 508 9,2% 9,2% -0,01% 2018-02-28
4 Andra AP-fonden 5 326 237 2,7% 2,7%   2018-02-28
5 Handelsbanken Fonder 4 500 000 2,2% 2,2% 0,90% 2018-02-28
6 AFA Försäkring 3 169 088 1,6% 1,6%   2018-02-28
7 Avanza Pension 3 084 839 1,5% 1,5% 0,23% 2018-02-28
8 SEB Fonder 3 004 503 1,5% 1,5% 0,03% 2018-02-28
9 Norges Bank 2 494 122 1,2% 1,2% 0,31% 2018-02-28
10 Catea Group AB 2 400 000 1,2% 1,2%   2018-02-28
11 Vanguard 2 093 973 1,0% 1,0%   2018-01-31
12 JP Morgan Asset Management 1 805 651 0,9% 0,9%   2018-01-31
13 Carnegie Fonder 1 700 000 0,9% 0,9% 0,85% 2018-02-28
14 WisdomTree Asset Management Inc 1 694 730 0,8% 0,8% 0,00% 2018-02-28
15 Skandia Fonder 1 636 516 0,8% 0,8% -0,24% 2018-02-28
Total top 15 143 348 244 71,7% 71,7% -6,67%  
Övriga 56 651 756 28,3% 28,3% 6,67%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.