Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 162 759 28,6% 28,6%   2017-09-30
2 Nordic Capital through companies 52 365 318 26,2% 26,2%   2017-09-30
3 Swedbank Robur Fonder 18 541 060 9,3% 9,3% -0,07% 2017-09-30
4 Andra AP-fonden 6 411 547 3,2% 3,2%   2017-09-30
5 Handelsbanken Fonder 3 300 000 1,7% 1,7% -0,10% 2017-09-30
6 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 293 259 1,6% 1,6% 0,01% 2017-09-30
7 AFA Försäkring 3 152 488 1,6% 1,6%   2017-09-30
8 Avanza Pension 2 921 170 1,5% 1,5% -0,01% 2017-09-30
9 Didner & Gerge Fonder 2 807 289 1,4% 1,4%   2017-09-30
10 Catea Group AB 2 450 000 1,2% 1,2%   2017-09-30
11 Skandia Fonder 2 115 978 1,1% 1,1%   2017-09-30
12 Vanguard 1 946 879 1,0% 1,0%   2017-08-31
13 SEB Fonder inkl. Lux 1 841 687 0,9% 0,9%   2017-09-30
14 Norges Bank 1 839 041 0,9% 0,9% -0,01% 2017-09-30
15 JP Morgan Asset Management 1 675 560 0,8% 0,8%   2017-08-31
Total top 15   161 824 035 80,9% 80,9% -0,19%  
Övriga   38 175 965 19,1% 19,1% 0,19%  
Totalt   200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%