Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 162 759 28,6% 28,6% 2017-05-31
2 Nordic Capital through companies 52 365 318 26,2% 26,2% 2017-05-31
3 Swedbank Robur Fonder 18 686 203 9,3% 9,3% -0,25% 2017-05-31
4 Andra AP-Fonden 6 411 547 3,2% 3,2% 2017-05-31
5 Handelsbanken Fonder 5 761 954 2,9% 2,9% -0,14% 2017-05-31
6 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 241 129 1,6% 1,6% +0,04% 2017-05-31
7 AFA Försäkring 3 152 488 1,6% 1,6% +0,71% 2017-05-31
8 Didner & Gerge Fonder 2 807 289 1,4% 1,4% 2017-05-31
9 Avanza Pension 2 702 309 1,4% 1,4% +0,13% 2017-05-31
10 Norges Bank 2 201 277 1,1% 1,1% -0,03% 2017-05-31
11 Catea Group AB 2 160 000 1,1% 1,1% +0,02% 2017-05-31
12 Skandia Fonder 2 103 011 1,1% 1,1% 2017-05-31
13 JP Morgan Asset Management 1 931 975 1% 1% 2017-04-30
14 Vanguard 1 875 069 0,9% 0,9% 2017-04-30
15 SEB Fonder inkl. Lux 1 675 000 0,8% 0,8% -0,07% 2017-05-31
Total top 15   164 237 328 82,1% 82,1% + 0,41%  
Övriga   35 762 672 17,9% 17,9% - 0,41%  
Totalt   200 000 000 100% 100% 0,00%