Ägarstruktur

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 162 759 28,6% 28,6%   2017-11-30
2 Nordic Capital through companies 52 365 318 26,2% 26,2%   2017-11-30
3 Swedbank Robur Fonder 18 541 060 9,3% 9,3%   2017-11-30
4 Andra AP-fonden 5 988 823 3,0% 3,0% -0,21% 2017-11-30
5 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 250 643 1,6% 1,6% 0,00% 2017-11-30
6 AFA Försäkring 3 152 488 1,6% 1,6%   2017-11-30
7 Avanza Pension 2 893 336 1,4% 1,4% -0,01% 2017-11-30
8 Didner & Gerge Fonder 2 564 786 1,3% 1,3% -0,12% 2017-11-30
9 Catea Group AB 2 400 000 1,2% 1,2% -0,03% 2017-11-30
10 SEB Fonder 2 355 007 1,2% 1,2% 0,07% 2017-11-30
11 Skandia Fonder 2 115 978 1,1% 1,1%   2017-11-30
12 Handelsbanken Fonder 2 070 122 1,0% 1,0% -0,11% 2017-11-30
13 Vanguard 1 975 564 1,0% 1,0%   2017-10-31
14 JP Morgan Asset Management 1 674 599 0,8% 0,8%   2017-10-31
15 WisdomTree Asset Management Inc 1 539 749 0,8% 0,8% 0,02% 2017-11-30
Total top 15 160 050 232 80,0% 80,0% -0,39%  
Övriga 39 949 768 20,0% 20,0% 0,39%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0,00%