Kalender

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredag den 27 april 2018 klockan 11.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.